נא לקרא בתחתית העמוד כיצד נכון לבחור את מידת הנעל.

 נעלי ילדים, טרום הליכה. נעלי צעד ראשון.